Wagi z Lubelskich Fabryk Wag

Publikacje w kolekcji Wagi z Lubelskich Fabryk Wag

Waga
Waga przesuwnikowa osobowo-lekarska typu WPL 150
Nośność wagi 150 kg
d=0,1kg
Waga do ważenia osób; dodatkowe wyposażenie - wzrostomierz mechaniczny o zakresie mierzenia 1-2m z dokładnością 1cm.

Waga
Waga licząca przesuwnikowo-uchylna typu PXL 20
Zakres do 20kg
Waga przeznaczona do liczenia sztuk jednakowych elementów metodą wagową. Stosowana w hurtowniach, na produkcji przy pakowaniu elementów o takiej samej masie, np. wkrętów,…

Waga
Waga bezodważnikowa uchylna typu SP-5
Zakres ważenia do 3kg
d=10g

Waga
Waga włącznikowo-uchylna typu SW-3.
Zakres ważenia do 3kg
d=5g dla każdego zakresu
Waga o trzech zakresach pomiarowych, zmienianych przez obsługę dźwigni zdejmującej obciążniki w mechanizmie wagi. I zak. 0-1kg; II zak. 1-2kg; III zak.…

Waga kalkulacyjna typ ZUp5<br />
Waga z projekcyjnym odczytem masy, ceny i należności. Zakres ważenia 3kg

Waga uchylna<br />
Waga z odczytem optycznym.

Waga
Waga domowa bezodważnikowa typu WD.
Nośność 10kg d=0,01kg