Historia Lubelskich Fabryk Wag

Publikacje w kolekcji Historia Lubelskich Fabryk Wag

[bez tytułu]
Pracownicy Ośrodka Badawczo-Rozwojego Wag. Pierwszy z lewej siedzi dyrektor dr inż. M. Bartnik

[bez tytułu]
Kierunki eksportu wyrobów LFW

[bez tytułu]
Zabudowania byłej fabryki W. Hessa przy ul. Lubartowskiej.