Historia wodociągów lubelskich

Publikacje w kolekcji Historia wodociągów lubelskich

[bez tytułu]
budynki wodociągów przy obecnej Alei Marszałka Piłsudskiego, lata 20.

[bez tytułu]
Plac Łokietka, rozbiórka budynku przy Magistracie, 1939 r.

[bez tytułu]
wiercenie studni (ujęcia wody) na Wrotkowie, luty 1927

[bez tytułu]
wieża ciśnień przy Alejach Racławickich, lipiec 1927

[bez tytułu]
budowa wieży ciśnień przy Alejach Racławickich, marzec 1927

[bez tytułu]
budowa wieży ciśnień przy Alejach Racławickich, styczeń 1927

[bez tytułu]
główne ujęcie wody na Wrotkowie, kwiecień 1927

[bez tytułu]
budowa kanalizacji miejskiej, październik 1925 (?)

[bez tytułu]
budowa kanalizacji miejskiej, listopad 1925

[bez tytułu]
budowa zbiornika wieży ciśnień przy Alejach Racławickich, lipiec 1926