Mikrowystwa

Fotografie mikroskopowe wykonane przez Tomasza Pałkę z Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej