O wystawie

Plakat z wystawy

„Współczesny obraz Pasterstwa Karpackiego”,  to wystawa nietypowa w stosunku do innych prezentowanych w galerii. Po pierwsze – wystawa zbiorowa, która gromadzi zdjęcia sześciu autorów z różnych części Polski: Jolanta Flach (Tygodnik Podhalański), Ireneusz Marciszuk (KUL), Jerzy Montusiewicz (Towarzystwo Karpackie, Lublin), Mateusz Troll (UJ), Andrzej Wielocha (TK, Warszawa) i Włodzimierz Witkowski (TK, Łódź). Po drugie – prezentowane zdjęcia stanowią spójna opowieść o wciąż istniejącym fenomenie karpackim, który już całkowicie zanikł lub występuje w znacząco zredukowanej skali w innych dużych systemach górskich Europy (Pirenejach, Alpach, czy na Bałkanach). Po trzecie – fotografie pochodzą z ostatnich 10 lat z obszaru 3 krajów: Polski, Ukrainy i Rumunii.  

Na 16 planszach zaprezentowano ponad 80 zdjęć prezentujące jedynie wybrane sytuacje z życia, działalności i otoczenia pasterzy – ich odchodzącego powoli świata. Fotografie pogrupowano w następujące tematy: redyk; połoniny, hale, polany; wypas; pasterze; psy; szałasy; w szałasie; sprzęt pasterski; wyrób sera; sery; zwierzęta i destruktory (czyli zniszczone obiekty pasterskie). Pasterstwo jest regionalnie zróżnicowane przyjmując w poszczególnych pasmach górskich odmienne formy: w Rumunii – najbardziej archaiczną i zarazem tradycyjną, na Ukrainie – postkomunistyczną, w Polsce na Podhalu oraz na Słowacji – wypasu kulturowego.

Fotografowanie pasterstwa wymaga dużej aktywności fizycznej. Trzeba dotrzeć czasami wysoko w góry, pokonać strach przed psami pasterskimi, poradzić sobie z barierą nieufności osób fotografowanych, przełamać barierę kulturową, językową i mentalną. Poprzez te zdjęcia chcemy Państwa przenieść w góry, na hale, polany, do szałasów, w miejsca odległe, raczej nie wszystkim znane. Mimo że współczesne – tchnące duchem przeszłości, dające odmienną od codziennej perspektywę patrzenia na życie, etos pracy i wyznawany system wartości.

Jerzy Montusiewicz

Wystawa fotograficzna: „Współczesny obraz Pasterstwa Karpackiego”,  prezentowana była w Galerii Biblioteki Politechniki Lubelskiej w dniach od 16 marca do 29 kwietnia 2018 r.

O wystawie