O wystawie

Plakat z wystawy

Wystawa fotograficzna „Budownictwo sakralne w Karpatach – reminiscencje” została przygotowana jako uzupełniające wydarzenie konferencji popularnonaukowej „Architektura sakralna w Karpatach”. Składa się z ponad 70 zdjęć, ośmiu autorów, skompletowanych na 44 planszach. Wystawa prezentuje różne przykłady obiektów sakralnych        z obszaru niemalże całych Karpat: Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii      z okresu od XII do XX wieku. Na zdjęciach można więc zobaczyć przykłady drewnianego budownictwa cerkiewnego z terenów Łemkowszczyzny, Bojkowszczyzny, Huculszczyzny, Słowacji, z kotliny Maramuresz i jej okolic w Rumunii, a także drewnianych kościołów katolickich. Zaprezentowano również obiekty murowane reprezentujące różne religie chrześcijańskie: Kościół Katolicki, Ewangelicki, Ormiański, Unitariański i oczywiście Cerkiew Prawosławną. Wiele prezentowanych obiektów zostało wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Trzecią grupą tematyczną przedstawioną na wystawie to obiekty reprezentujące małą architekturę sakralną: kapliczki, krzyże przydrożne, przydomowe oraz nagrobne. Wydaje się, że właśnie te obiekty są obecnie najbardziej zagrożone. Często są zastępowane przez obiekty nowe, reprezentujące współczesne trendy estetyczne i nowe materiały konstrukcyjne. Autorami zdjęć są:

Aleksander Dymek – historyk, przewodnik górski i pilot wycieczek zagranicznych, organizator grup turystycznych penetrujących całe Karpaty i Bałkany, członek Towarzystwa Karpackiego.

Stanisław Figiel – nauczyciel, przewodnik górski i krajoznawca, autor przewodników górskich i krajoznawczych dotyczących Beskidów, Spiszu, Rumuniii Albanii, członek Towarzystwa Karpackiego.

Jarosław Giemza – historyk sztuki, pracownik Muzeum Zamek w Łańcucie, przewodnik górski, autor wielu prac poświęconych sztuce cerkiewnej.

Zbigniew Kaszuba – pracownik Politechniki Lubelskiej, społeczny kustosz, który doprowadził do odbudowy cerkwi                     w Łopience, członek Towarzystwa Karpackiego.

Ivan Marko – inżynier telekomunikacji pochodzący ze Słowacji, krajoznawca i fotografik, miłośnik Karpat wschodniej Słowacji.

Jerzy Montusiewicz – informatyk, pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej, przewodnik górski, uczestnik przejścia Łuku Karpat w 1980 roku, organizator wielu konferencji karpackich, członek Towarzystwa Karpackiego.

Andrzej Wielocha – krajoznawca, przewodnik górski, pierwszy prezes Towarzystwa Karpackiego, redaktor Almanachu Karpackiego Płaj, organizator pierwszego przejścia Łuku Kapat w 1980 roku.

Włodzimierz Witkowski – architekt, pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej, organizator badawczych wypraw studenckich    w ukraińskie Karpaty Wschodnie, członek Towarzystwa Karpackiego.

Wystawę można było ogladać w Galerii Centrum Informacji Naukowo-Technicznej PL w dniach 23.11.2019r. - 06.01.2020 r.

O wystawie